دوره های تدرسی شده

مبانی کامپیوتر

آشنایی با کامپیوتر ،نرم افزارها و سخفت افزار ها نیاز اولیه افرادی است که<br>