دوره های تدرسی شده

آموزش ورد

نرم افزار Word پرکاربردترین برنامه مورد نیاز برای هر شرکت میباشد.<br>در این دوره دانشجو مفاهیم کاربردی و عملی نرم افزارمیکروسافت ورد را فرا میگیرد و با مثال های کاربردی، تجربه لازم را برای رفع نیازهای شخصی وکاری بدست می آورد.<br>نرم افزار word امکان ایجاد و ویرایش اسناد نظیر نامه ها، گزارش ها ، ... را فراهممی کند.<br>با شرکت در دوره آموزشی Word میتوانید براحتی به هدف خود برسید.

آموزش فتوشاپ مقدماتی

<b>فتوشاپ</b> (به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="زبان انگلیسی">انگلیسی</a>: Photoshop، به معنی کارگاه عکس) یک پردازشگر گرافیکی است که بدست شرکت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C" title="ادوبی"></a><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C" title="ادوبی">ادوبی</a> گسترش یافته و برای ایجاد، ترکیب، ویرایش، بازسازی و یا دگرگونی تصاویر «عکس‌ها» بکار می‌رود.<br><p>اگرچه در ابتدا فتوشاپ برای ویرایش عکس‌ها جهت چاپ روی کاغذ طراحی شده بود، اما به خاطر تنوع ابزارهایی که در اختیار کاربر می‌گذارد، از فتوشاپ به طور فزاینده‌ای برای تولید و ویرایش عکس‌ها در فرمت‌های <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84" title="دیجیتال">دیجیتال</a> (به خصوص برای استفاده در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8" class="mw-redirect" title="وب">وب</a>) استفاده می‌شود.</p>فتوشاپ همچنین با دیگر نرم‌افزارهای شرکت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8" class="mw-redirect" title="ادوب">ادوب</a> برای ویرایش و ساخت انیمیشن و لوح‌های فشرده ارتباط قوی دارد. فایل‌ها در فرمت اختصاصی فتوشاپ <b>پی‌اس‌دی</b> می‌توانند به نرم‌افزارهای دیگر از قبیل <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ادوب ایلاستریتور (صفحه وجود ندارد)">ادوب ایلاستریتور</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="ادوب پریمایر (صفحه وجود ندارد)">ادوب پریمایر</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA%D8%B3" class="mw-redirect" title="ادوب افتر افکتس">ادوب افتر افکتس</a><u>&nbsp;</u> صادر شوند و بالعکس، از آنها به فتوشاپ وارد شوند. <br>

آموزش فتوشاپ پیشرفته

<p>شهرت فتوشاپ به این دلیل است که فرمت <b>پی‌اس‌دی</b> به صورت گسترده استفاده می‌شود و تا حدی توسط نرم‌افزارهای رقیب حمایت می‌شود. فرمت <b>پی‌اس‌بی</b> نسخه جدیدتری از فرمت قبلی است که برای فایل‌هایی با اندازه بیشتر از ۲ <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA" title="گیگابایت">گیگابایت</a> طراحی شده‌است.</p><p>آخرین نسخه فتوشاپ CC می‌باشد در فروردین ۱۳۹۲ هجری شمسی معرفی و در اردیبهشت ۱۳۹۲ هجری شمسی برای فروش و در دو نسخه <b>بیسیک</b> (به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="زبان انگلیسی">انگلیسی</a>: <bdi lang="en"><b>Basic</b></bdi>) و <b>اکستندد</b> (به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="زبان انگلیسی">انگلیسی</a>: <bdi lang="en"><b>Extended</b></bdi>) عرضه شده‌است.</p>