آراستگی محیط کار 5s

خلاصه دوره

آراستگی محیط کار 5s

«پنج اس» يا 5S يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته شده است.هدف 5S به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در محيط كاري است. 5S، به عنوان موثرترين رهيافت و ستوني استوار در ساختمان عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمانهاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي موجب افزايش بهره وري، استفاده بهينه از سرمايه نيروي انساني و زمان انجام كار، افزايش كارايي و در نهايت سوددهي بيشتر سازمان مي‌شود.پیش نیاز ها

ندارد

مطالب مهم این دوره

آشنایی با :
ساماندهيSorting OutSeiriپاكيزه سازيSpic and Span Seisoنظم و ترتيبSystematic Arrangement Seiton استانداردسازيStandardizingSekitsuانضباطSelf - discipline Shitsuke

مشخصات این دوره

 • تعداد جلسات12 ساعت
 • عادی/فشرده عادی
 • زمان برگزاریسه شنبه - چهارشنبه
 • ساعت برگزاری9-15
 • تاریخ شروع دوره1396/06/21
 • شهریهريال2,500,000
 • در مرحله ثبت نام
 • ثبت نام در این دوره

سر فصل

 • بررسي رويكرد هاي مختلف تفكر سيستمي
 • بهره وری و تعاریف مختلف آن
 • کایزن و مدیریت کایزنی
 • نوآوری و کایزن
 • برنامه های مختلف کایزن وبهره وری 5S 5.
 • تاریخچه نظام آراستگی
 • مفاهیم نظام آراستگی
 • اهداف هر کدام از دستورات نظام آراستگی
 • سوپر 5S
 • انواع خانه تکانی
 • مدیریت اولویت ها
 • مدیریت بصری
 • هفت سین اداری