دوره جامع دیپلم حسابداری

خلاصه دوره

دوره جامع دیپلم حسابداری فراگيران اين دوره پس از كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي، توانايي استفاده از ابزارهاي حسابداري را به صورت كاربردي جهت صدور اسناد، تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات ادواري و نهايي بدست خواهند آورد.

پیش نیاز ها

ندارد

مطالب مهم این دوره


تجزيه و تحليل قيمت تمام شده، حجم فعاليت و سودآوري CVP
محاسبات حقوق و دستمزد و مدل‌سازي آن
نحوه پردازش اطلاعات Import شده از Database هاي ديگر
آشنايي با مفاهيم و بكارگيري آن در محاسبات
مدل‌هاي كاربردي نظير بودجه جامع و ارزشهاي زماني پول

مشخصات این دوره

  • تعداد جلسات6 الی 9 ماه
  • عادی/فشرده عادی
  • زمان برگزاریهمه روزهای هفته
  • ساعت برگزاری8 الی 16
  • تاریخ شروع دوره1396/06/11
  • شهریهريال20,270,000
  • شهریه با تخفیف ویژه 16800000 که بصورت اقساط هم قابل پرداخت می باشد
  • ثبت نام در این دوره

سر فصل


تجزيه و تحليل قيمت تمام شده، حجم فعاليت و سودآوري CVP
محاسبات حقوق و دستمزد و مدل‌سازي آن
نحوه پردازش اطلاعات Import شده از Database هاي ديگر
آشنايي با مفاهيم و بكارگيري آن در محاسبات
مدل‌هاي كاربردي نظير بودجه جامع و ارزشهاي زماني پول