مدیریت دعاوی

خلاصه دوره

مدیریت دعاوی بسیاری از مدیران پروژه با تجربه، مبحث مدیریت دعاوی را هم ارز و هم ارزش مبحث مدیریت پروژه می‌دانند. بعضی از این مدیران حتی فراتر رفته و مدیریت پروژه واقعی را همان مدیریت دعاوی می‌دانند. هرچند از نظر بسیاری مدیریت دعاوی یک مبحث حقوقی می‌باشد، اما در این مقاله منظور از مدیریت دعاوی همان Claim Management در مبحث مدیریت پروژه می‌باشد. مدیریت دعاوی پروژه هرچند در نهایت تبدیل به یک موضوع حقوقی می‌شود اما در اصل ریشه در برنامه پروژه دارد و یک موضوع مرتبط با مهندسی و مدیریت پروژه می‌باشد.

پیش نیاز ها

برنامه ریزی پروژه

مطالب مهم این دوره

 1. شناسایی Claim
 2. کمیت یابی Claim
 3. پیشگیری از Claim
 4. تحلیل Claim

مشخصات این دوره

 • تعداد جلسات16
 • عادی/فشرده عادی
 • زمان برگزاریدوشنبه-سه شنبه
 • ساعت برگزاری8 الی 16
 • تاریخ شروع دوره1396/06/13
 • شهریهريال4,500,000
 • در مرحله ثبت نام
 • ثبت نام در این دوره

سر فصل

 1. مقایسه برنامه اصلی و اولیه پروژه (Plan) با برنامه واقعی پروژه (Actual)
 2. ایجاد مسئله (Issue) در صورت وجود مغایرت بین Actual و Plan
 3. بررسی Issue‌های ایجاد شده در جلسه حل اختلاف با حضور طرفین
 4. در صورت توافق طرفین در مورد Issue، تبدیل آن به تغییر (Change) و اضافه نمودن آن به قرارداد به عنوان الحاقیه (Addendum)
 5. در صورت عدم توافق طرفین در مورد Issue، تبدیل آن به دعوی (Claim) و شروع فرآیند مدیریت دعاوی
 6. ترجمه Claim به هزینه با توجه به موارد زیر:
  1. هزینه مستقیم ایجاد شده توسط Claim
  2. هزینه تاخیر زمانی ایجاد شده توسط فعالیت مورد Claim
  3. هزینه تاخیر زمانی کلی ایجاد شده در طول پروژه به واسطه موضوع Claim
  4. هزینه ایجاد شده توسط فرآیند مدیریت Claim (منابع و زمان)
 7. ارسال پرونده Claim همراه با مکتوبات و مستندات کافی به دفتر حقوقی پروژه