آموزش اکسل

خلاصه دوره

آموزش اکسل نرم افزار Excelنیز جزء پر کاربردترین برنامه های مورد نیاز برای هر شرکت میباشد.
در این دوره دانشجو مفاهیم کاربردی و عملی نرم افزارمیکروسافت اکسل را فرا میگیرد و با مثال های کاربردی، تجربه لازم را برای رفع نیازهایشخصی و کاری بدست می آورد.
نرم افزار Excel امکان محاسبات، تحلیل اطلاعات و نمایش داده ها در قالب جدول و نموداررا فراهم می کند.
با شرکت در دوره آموزشی Excel میتوانید براحتی به هدف خود برسید.

پیش نیاز ها

آشنایی با سیستم عامل ویندوز

مطالب مهم این دوره

تسلط بر نرم افزار
ترسیم نمودارها،جداول
ارسال و دریافت داده

سر فصل

* معرفی عمومی نرم افزار اکسل

* شناخت مفاهیم شیت ها، سلول ها، حذفو اضافه کردن شیت ها، تغییر نام و رنگ شیت ها

* نحوه انتخاب کردن سلول ها، ردیف هاو ستون ها، جابجایی ها و حذف و اضافه نمودن

* استفاده از متن در سلول ها و فرمت هایمربوطه

* نحوه بکارگیری جدول ها، picture ، ClipArt، Shapes ، Smart Art

* آشنایی با رسم نمودار، تغییر شکل نمودار،حذف و اضافه نمودن اطلاعات نمودار، تغییر فرمت وچگونگی نمایش نمودارها

- استفاده از هایپرلینک، Text Box ، Header& Footer ، WordArt ، سمبل ها و..

* آشنایی کاربردی چاپ در اکسل، چاپ یکمحدوده، زوم کردن، تکرار سطر عنوان در صفحات، شماره صفحه، آرم و...

* بکارگیری تنظیمات جذاب قالب بندی شرطی،Conditional Formatting

* آشنایی با کپی یا جابجایی شیت ها Moveor Copy

- آشنایی با نکات جالب و کاربردی در اکسل

* تنظیمات منوی view، نحوه نمایش صفحه،Freeze Panes ، Split و ..

* تنظیمات انواع روشهای محافظت و قفلگذاری فایل و شیت ها، Protect

* آشنایی با انواع فیلترینگ Filter ،سورت و مرتب کردن

* آشنایی با انواع روشهای ارزیابی ورودیداده های Data Validation

* آشنایی با انواع روشهای وارد کردن وخارج کردن اطلاعات در اکسل

* آشنایی کاربردی و عملی با فرمول نویسیدر اکسل با مثال های گوناگون عملی در اکسل

* استفاده ازتوابعپرکاربردSum,Average,Count,Count IF,Sum IF, Mod,Max,Min,IF,Len,Left,Vlookup,Hlookup,Row

* همراه با تمرین ها و مثال های کاربردی