درباره مجتمع آموزشی علوی ایران

مجتمع فنی علوی دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و وزارت کار به  شماره ‏مجوز 5263/8-5  ، در طول فعالیت پرثمر و ارزشمند سالهای گذشته توانسته است در جهت آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای ‏کشور متقاضیان و کارآموزان و دانشجويان و مديران بسیاری را با موضوعات متنوع در حوزه های مختلف فعالیت، به فراخور نیاز سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی  آموزش داده و در ‏حال حاضر بعنوان یکی از معتبرترین و برجسته ترین موسسات آموزش مهارتهای فنی در کشور مطرح میباشد.‏